EA-Design Grafische vormgeving

Bestuur, Kosten en Spelregels

Wie zijn het bestuur van de Vriendenkring, wat zijn de kosten en onze spelregels vind u op deze pagina.

Bestuur

Voorzitter

Secretaris

Deelnemersadministratie

Beheer website

Ere-Deelnemer

Ere-Deelnemer

Kosten

De kosten van deelname voor 2024 zijn
€ 25,-, te betalen op IBAN nr: NL31 INGB 0009 4788 84 t.n.v. De Vriendenkring van Alleenstaanden.
In 2024 is de contributie bij aanmelding in het 1e kwartaal € 25,-  bij aanmelding in het 2e kwartaal € 18,75 bij aanmelding in het 3e kwartaal € 12,50 en bij aanmelding in het 4e kwartaal € 6,25.

Opzeggingen vóór 1 december van het lopende jaar. Wij ontvangen de contributie graag uiterlijk 15 december voor het komende jaar.

Wil  je deelnemer worden, ga dan naar AANMELDEN en vul het aanmeldformulier in.
Wekelijks krijg je dan een nieuwsbrief en op de website staat altijd een overzicht van alle geplande activiteiten, met de aanmeldgegevens. Daarnaast zul je er berichten van het bestuur vinden, verslagen en andere informatie.

Huishoudelijk reglement De Vriendenkring

Mocht je na je aanmelding aan een activiteit plotseling verhinderd zijn om mee te gaan, om wat voor reden dan ook, meld dit dan zo snel mogelijk aan de organisator. Afhankelijk van een aantal factoren kan een betaling soms geheel of gedeeltelijk worden teruggestort. Het spreekt vanzelf dat de organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele financiële consequenties van jouw verhindering.

  1. De Vriendenkring is bestemd voor alleenstaanden. In onze kring zijn echter wel relaties ontstaan, daarbij zijn er wel enige beperkingen, want we zijn een ‘Vriendenkring van Alleenstaanden’. Deelnemers die niet samenwonen kunnen deelnemer blijven en individueel of als stel met activiteiten meedoen, maar bij meerdaagse activiteiten hebben alleenstaanden voorrang. Stellen die zijn gaan samenwonen en één huishouden voeren mogen bij hoge uitzondering mee doen aan onze activiteiten. Dit is ter beoordeling van de organisator, in overleg met het bestuur.
  2. Als  je met een andere deelnemer meerijdt naar een activiteit, maak dan vooraf goede afspraken over de verdeling van de reiskosten en eventuele parkeerkosten.
  3. De landelijke organisatie draagt niet bij aan de kosten van een activiteit. Als je een activiteit organiseert waaraan kosten verbonden zijn voor jou als organisator, is het de bedoeling deze kosten om te slaan over de deelnemers aan de activiteit. Dit altijd zonder enig winstoogmerk.
  4. Het bestuur kan een deelnemer weigeren in verband met wat het bestuur ziet als het algemeen belang van De Vriendenkring en een organisator kan een deelnemer weigeren in verband met wat de organisator ziet als het algemeen belang van de groep.
  5. Deelname aan de activiteiten is voor eigen risico. Het wordt ten sterkste aangeraden om bij meerdaagse reizen, m.n. naar het buitenland, een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. 

Statuten

De Vriendenkring is begonnen in 1995. Vervolgens is op 27-09-2005 de akte gepasseerd waarbij Stichting De Vriendenkring van Actieve Alleenstaanden is opgericht. We staan bij de KvK ingeschreven onder nummer 18080135. Op verzoek zenden we je de statuten toe. Je kunt je daarvoor richten tot de secretaris, secretaris@vriendenkring.org. 

Volg je ons al op social media?

Over ons

Over
Doel
Inloggen
Aanmelden

De Vriendenkring

Kosten
Organisatie

Privacy Policy
Algemene voorwaarden

Contact

Contact
info@devriendenkring.org

Scroll naar boven